Menu

Poznaj potęgę czyszczenia
suchym lodem!

Pragniemy przedstawić Państwu najnowocześniejsze rozwiązanie, jakim jest czyszczenie suchym lodem.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o stosowanej technologii, maszynach oraz ich zastosowaniach.

Technologia czyszczenia maszyn suchym lodem

Zalety suchego lodu

Rezultaty, które zadowalają
Dokładność o jakiej wcześniej mogłeś pomarzyć
Opłacalne ekonomicznie
Czas to pieniądz - oszczędzając czas, oszczędzasz pieniądze
Opłacalne czasowo
Rezultaty osiągane szybciej w stosunku do metod tradycyjnych
Metoda nieinwazyjna
Suchy lód jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni
Wygoda
W większości przypadków procedura nie wymaga przerywania pracy maszyn i demontarzu
Możliwości
Metoda ta pozawala łatwo dotrzeć do wcześniej trudno dostępnych miejsc

Trochę o technologii

Technologia czyszczenia suchym lodem

To dość nowy produkt szybko rozwijający się na całym świecie. System wykorzystuje małe granulki wielkości ryżu o śr. 3 mm suchego lodu, który jest wystrzeliwany z dyszy z ogromną prędkością. Przypomina to piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem, ale suchy lód osiąga zdecydowanie lepsze wyniki.

Niska temperatura suchego lodu -109,3° F lub -78,5° C po zetknięciu z brudem, powoduje, że granulki kurczą się i tracą przyczepność z powierzchnią. Dodatkowo, gdy granulat suchego lodu przenika przez materiał, który chcemy usunąć, wchodzi w kontakt z podłożem. Cieplejsza powierzchnia podłoża powoduje, że suchy lód zmienia stan skupienia ze stałego w gazowy (CO2). Gaz ok. 800 razy zwiększa swoją objętość i rozszerzając się usuwa zabrudzenie.

Farby, oleje, smary, asfalt, smoła, naklejki, sadza, brud atmosferyczny, żywice, kleje, nagary to tylko niektóre z materiałów, które bardzo szybko można usunąć czyszcząc suchym lodem. Po czyszczeniu brak jest odpadu wtórnego, więc pozostaje nam tylko usunąć zabrudzenie, które po rozbiciu na mikrocząstki opada na dół, ponieważ suchy lód sublimuje do atmosfery. 

Technologia czyszczenia suchym lodem jest w pełni przyjazna dla środowiska.

Tradycyjne metody mogą zanieczyszczać środowisko poprzez odpady powstające w procesie czyszczenia, takie jak rozpuszczalniki, piasek, śrut lub inne czynniki czyszczące.

Należy pamiętać, że technologia czyszczenia suchym lodem jest nie tylko czysta i bezpieczna, ale, co także jest ważne, suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych z odzyskanego dwutlenku węgla.

To znaczy nie produkuje się i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek dwutlenku węgla, a więc nie przyczynia się do zwiększania efektu cieplarnianego.

Oto kilka faktów, które przemawiają za tym, że technologia czyszczenia suchym lodem jest w pełni przyjazna środowisku

Wydmuchiwanie suchego lodu zostało zaaprobowane przez stowarzyszenia i urzędy USDA (departament rolnictwa), FDA (urząd ds. żywności i leków) i EPA (agencja ochrony środowiska) w Stanach Zjednoczonych jako akceptowalna metoda czyszczenia.
Jest bezpieczna i nietoksyczna (granulki suchego lodu po uderzeniu w czyszczoną powierzchnię rozpraszają się w atmosferze).
Wydmuchiwanie czystego lodu można stosować do czyszczenia urządzeń w procesie przetwórstwa żywności.
Ta metoda czyszczenia nie uwalnia szkodliwych gazów do atmosfery.
Nie wytwarza wtórnych odpadów.

Przemysł spożywczy

Dzięki technologii czyszczenia suchym lodem koszty czyszczenia maszyn w przemyśle spożywczym można poważnie zmniejszyć. Maszyny do czyszczenia usuwają osady węgla, tłuszczu i inne zanieczyszczenia w piecach, pakowaczkach, przenośnikach i różnych maszynach produkcyjnych bez ich rozbierania.

Używając maszyn do czyszczenia suchym lodem w celu usuwania zanieczyszczeń pozostałości białek w maszynach do przetwarzania żywności, nie musisz się już obawiać skażenia alergenami!

Pracochłonne, ręczne skrobanie za pomocą szczotek drucianych i środki żrące można zastąpić czystą technologią czyszczenia suchym lodem.

Czyszczenie suchym lodem

Skraca czas czyszczenia i przestoju maszyn
Czyści gorące elementy nawet podczas produkcji
Nie wprowadza wody i agresywnej chemii na czyszczoną powierzchnię
Jest bezpieczne dla grzałek i czujników elektrycznych
Nie pozostawia odpadów medium czyszczącego
Odkaża powierzchnie z Salmonella enteritidis, Esche-ri-chia coli i Listeria monocytogenes
Idealna metoda do czyszczenia płyt waflowych, pieców, przenośników, mieszadeł, pakowaczek i form spożywczych

Stosując technologię czyszczenia suchym lodem, producenci używający form mogą zmniejszyć przestoje w produkcji nawet o 80%. System ten może być używany do czyszczenia form, gdy te są jeszcze gorące i znajdują się w prasie.

Przemysł tworzyw sztucznych

Czyszczenie zagłębień form jest ważnym elementem utrzymania wysokiego standardu jakości. Odkładanie się na powierzchniach niepożądanych resztek — czy to samej mieszanki produktu wyjściowego, czynnika antyadhezyjnego, czy procesu etykietowania — może powodować różne problemy, od trudności z uwolnieniem formy (zablokowanie), gorszej jakości produktu po możliwe uszkodzenia formy przez przeładowanie i naprężenia.

Oprócz utrzymywania form w czystości technologia suchego lodu zmniejsza lub eliminuje potrzebę demontażu form z pras, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych.

Czyszczenie suchym lodem w przemyśle tworzyw sztucznych jest delikatne i skuteczne oraz nie naraża zanieczyszczonych powierzchni na uszkodzenia.

Unikatowe cechy

Doczyszcza każde trudno dostępne miejsce nawet szczeliny o wielkości 1-2 mm
Poprawia jakość produktu finalnego
Nie wykorzystuje agresywnej chemii
Pozwala na czyszczenie form na gorąco na maszynach bez konieczności ich , demontażu i transportu w miejsce czyszczenia

W odróżnieniu od piaskowania lub sodowania czyszczenie suchym lodem nie pozostawia po sobie medium czyszczącego, które należy po czyszczeniu usunąć. Czyszczenie suchym lodem skraca całkowity czas czyszczenia nawet do 80% w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia.

W przemyśle gumowym

Maszyny do czyszczenia suchym lodem skracają znacznie czas czyszczenia form w przemyśle gumowym i zwiększają czas efektywnej pracy. Eliminują konieczność wyjmowania i ponownego zakładania form po czyszczeniu, skracając dzięki temu przestój.

Wyjmowanie i ponowne zakładanie form w prasie może prowadzić do ich szybszego zużycia, a także stwarza ryzyko uszkodzenia. Stosowanie maszyn do czyszczenia suchym lodem eliminuje wiele powodów uszkodzenia form i narzędzi.

Osady i środki antyadhezyjne pozostałe w formie mogą powodować wady i niepożądany połysk gotowego produktu. Brudne formy wpływają nie tylko na jakość, ale i na wydajność produkcji. Suchy lód wnikając w każdą szczelinę form i czyszcząc trudno dostępne miejsca przyspiesza proces czyszczenia zwiększając jednocześnie jego jakość.

Przemysł drukarski

Czyszczenie suchym lodem pozwala na szybkie i suche wyczyszczenie maszyn drukarskich. Dzięki temu wydłuża się czas dostępny do produkcji, spada ilość braków, a jakość druku jest zwiększona.

Drukowanie z dużą prędkością płynnym tuszem powoduje powstawanie swoistej mgiełki tuszu. Te małe kropelki tuszu przechodzą z płyty drukującej na drukowane podłoże. Kropelki osiadają na suszarkach każdego koloru i mogą zatkać otwory wentylacyjne lub dysze, zmniejszając dopływ powietrza i utrudniając prawidłowe suszenie.

Aby skompensować zmniejszony dopływ powietrza, redukuje się prędkość druku, co odbija się jednak na wydajności i jakości. Osadzanie się tuszu na trybach i prowadnicach powoduje gorsze wyrównanie papieru i gorszą jakość druku oraz więcej odpadów.

W utrzymaniu ruchu

Osadzanie się smarów, farb, pyłów itp. na maszynach produkcyjnych lub ich komponentach takich jak koła zębate, łańcuchy, przewody, silniki, prowadnice i przenośniki powoduje gorszą pracę i w rezultacie gorszą jakość produktu finalnego oraz więcej odpadów.

W wielu zakładach przemysłowych unika się tak długo jak to tylko możliwe czyszczenia maszyn i ich mechanizmów.

W przypadku nowoczesnych maszyn przestoje spowodowane koniecznością czyszczenia mogą łatwo zsumować się w utratę dochodów rzędu wielu tysięcy złotych na jeden cykl czyszczenia. Jednak przestoje spowodowane awarią z powodu np. złego odprowadzania ciepła ze względu na zabrudzenia lub produkcja braków może być jeszcze bardziej kosztowna.

Przemysł odlewniczy

Jednym z podstawowych problemów spotykanych w odlewniach to pogarszająca się jakość kolejnych odlewów jako, że powłoki izolacyjne zużywają się.

Tradycyjne ręczne czyszczenie wymaga schłodzenia form, ich demontaż, transport w miejsce czyszczenia, a po oczyszczeniu montaż, wygrzanie i produkcję serii próbnej w celu sprawdzenia jakości wyrobu.

Czyszczenie suchym lodem potrafi usprawnić cały proces, skraca jego czas i wydłuża żywotność form lub pieców.

Przemysł energetyczny

Jednym z ważniejszych czynników utrzymania wysokiej sprawności urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich czystość. Jednak potrzeba ciągłej ich pracy często wiedzie do zaniechania okresowych czyszczeń i w efekcie do zmniejszenia niezawodności pracy.

Przyspieszone starzenie komponentów prowadzi do awarii spowodowanych gorszym odprowadzaniem ciepła i w efekcie wiedzie do nieplanowanych przestojów.

Czyszczenie suchym lodem potrafi usprawnić proces czyszczenia urządzeń elektrycznych, skraca ich czas czyszczenia i wydłuża żywotność.

Materiały do pobrania

Prezentacja czyszczenia suchym lodem

Pobierz PDF

Produkty do czyszczenia suchym lodem

Systemy jednowężowe

Bardzo wydajna, przeznaczona do najciążyszych zastosowań czyszczenia. Niezwykle solidnie wykonana. Może jednorazowo pomieścić do 30kg suchego lodu, co powoduje możliwość dłuższej pracy. Wyposażona w 5 m wąż oraz zestaw dysz do pistoletu.
Maksymalne ciśnienie robocze
1000kPa (10bar)
Przepływ powietrza/zużycie
1,5-3,0m³/min
Zużycie suchego lodu
30-100kg/h
Wymiary
650 x 700 x 950 mm
Waga
75kg
Typ urządzenia
W pełni pneumatyczne
Skuteczna i efektywna. Bardzo wytrzymała stalowa konstrukcja. Może pracować w wymagających środowiskach. Silnik elektryczny 0,75kW. Zasyp zbiornika do 30kg granulatu suchego lodu. Wyposażona w 5m wąż oraz zestaw dysz do pistoletu.
Maksymalne ciśnienie robocze
1000kPa (10bar)
Przepływ powietrza/zużycie
1,5-3,0m³/min
Zużycie suchego lodu
30-100kg/h
Wymiary
650 x 700 x 850 mm
Waga
86kg
Typ urządzenia
Elektryczne
Bardzo skuteczna i wydajna. Pracująca w systemie jednowężowym. Może pomieścić do 60 kg granulaty suchego lodu. Spełni swoje zadanie w każdych warunkach. Wyposażona w 5m wąż oraz zestaw dysz do pistoletu.
Maksymalne ciśnienie robocze
1000kPa (10bar)
Przepływ powietrza/zużycie
1,5-3,0m³/min
Zużycie suchego lodu
30-100kg/h
Wymiary
650 x 700 x 1200 mm
Waga
93kg
Typ urządzenia
Pneumatyczne lub elektryczne

Systemy dwuwężowe

Bardzo lekka i niezwykle mobilna konstrukcja. Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach. Super wytrzymała z możliwością pracy non stop wyposażona w 5m wąż oraz zestaw dysz do pistoletu.
Maksymalne ciśnienie robocze
1000kpa (10 bar)
Przepływ powietrza / zużycie
2,0-3,5m³/min
Zużycie suchego lodu
25-80kg/h
Wymiary
550 x 500x 820 mm
Waga
28 kg
Typ urządzenia
W pełni pneumatyczne
Oferuje wysokie możliwości. Solidne urządzenie w systemie dwuwężowym. Może pracować w najtrudniejszych warunkach. Zasyp suchego lodu do 30kg. Wyposażona w 5m wąż oraz zestaw dysz do pistoletu.
Maksymalne ciśnienie robocze
1600kPa (16 bar)
Przepływ powietrza/zużycie
2,0-3,5m³/min
Zużycie suchego lodu
30-100kg/h
Wymiary
650 x 600 x 900 mm
Waga
35 kg
Typ urządzenia
Pneumatyczne
Charakteryzuje się wysoką wydajnością i trwałością. Posiada wytrzymałą ramę ze stali nierdzewnej. Nadaje się w każde warunki pracy. Posiada bardzo pojemny zasobnik na granulat suchego lodu aż 60kg.
Maksymalne ciśnienie robocze
1600kPa (16bar)
Przepływ powietrza/zużycie
2,0-3,5m³/min
Zużycie suchego lodu
30-100kg/h
Wymiary
650 x 700 x 950 mm
Waga
48 kg
Typ urządzenia
Pneumatyczne
Istnieje możliwość dokupienia akcesoriów, węży i dysz i pistoletów. Zapytaj o szczegóły

Sprzedaż suchego lodu

Informacje o sprzedaży suchego lodu

W naszej ofercie znajduje się także możliwość zakupu suchego lodu. Dostarczamy do naszych klientów wysokiej jakości granulat a także bloki suchego lodu. Towar przewożony jest w specjalnych pojemnikach termicznych.

Produkcja suchego lodu odbywa sie 24h/dobę. Lód dostarczany jest na terenie całego kraju. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o wysłanie e-maila w celu przygotowania najlepszej oferty.

Zamów już teraz!

Kontakt - w czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące czyszczenia suchym lodem, sprzedaży maszyn i suchego lodu.

Siedziba główna: PROFIL-TECH Rafał Stypik

Ul. Konwerskiego 10, 06-400 Ciechanów

NIP: 566-160-19-05

Numer konta IDEA BANK: 95 1950 0001 2006 0385 7883 0002

Biuro handlowe ICEsonic Warszawa: PROFIL-TECH Rafał Stypik

Ul. Ludwinowska 54F, 02-856 Warszawa

Rafał Stypik kom: 606-341-608

Telefon kom: 607-801-043

Fax: 022/847-98-13

E-mail: biuro@iceclean.pl

E-mail 2: profiltech@wp.pl